ul. Krawiecka 1 lok. 106, 50-148 Wrocław, tel. 71 343 24 34, 71 789 43 82, e-mail: kancelaria@notariusz.wroc.pl

INFORMACJE

Akceptujemy płatności:

  • gotówką
  • przelewem (uznanie rachunku Kancelarii musi nastąpić przed dokonaniem czynności)

Rachunek w PLN - ING Bank Śląski 13 1050 1575 1000 0090 6573 7075

Rachunek dla depozytów w PLN - ING Bank Śląski 17 1050 1575 1000 0090 6720 8687


Stwierdzenie tożsamości

Zgodnie   z   art.   1   ust.    3  ustawy   z   dnia  10  kwietnia  1974  r.  o  ewidencji ludności i dokumentach (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 139 poz. 993 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych   (Dz. U. nr 143 poz. 1027 z późn. zm.) dokumentami stwierdzającymi tożsamość są: dowód osobisty i paszport.
Prawo jazdy nie jest dokumentem stwierdzającym tożsamość, a jedynie uprawnienie do kierowania pojazdami mechanicznymi.


Podatek od nieruchomości

Zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 95 poz. 613 z późn. zm.) nabywca nieruchomości zobowiązany jest w terminie 14 dnia od dnia wystąpienia   okoliczności   uzasadniających   powstanie   albo   wygaśnięcie   obowiązku    podatkowego w    zakresie     podatku    od    nieruchomości   złożyć   właściwemu   organowi   podatkowemu   informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru.

(c) Kancelaria Notarialna Benita Sokołowska-Pabjan