ul. Krawiecka 1 lok. 106, 50-148 Wrocław, tel. 71 343 24 34, 71 789 43 82, e-mail: kancelaria@notariusz.wroc.pl

CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Zgodnie z art. 79 prawa o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności:

  • sporządza akty notarialne
  • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia
  • sporządza poświadczenia
  • doręcza oświadczenia
  • spisuje protokoły
  • sporządza protesty weksli i czeków
  • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe
  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
  • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
  • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisówWykaz podstawowych dokumentów niezbędnych do dokonania czynności notarialnych

(c) Kancelaria Notarialna Benita Sokołowska-Pabjan